Uitlaatgassen zijn schadelijk voor uw gezondheid

Voertuigen, werktuigen en machines met dieselmotoren, die binnen gebruikt worden, vormen

een gevaar voor de gezondheid.  Dieselmotoren emissies (afgekort DME) bestaan uit een mengeling van gassen en stofdeeltjes (organische en anorganische). Veel van deze stofdeeltjes staan op  de lijst van gevaarlijke, kankerverwekkend en mutagene stoffen.

 

De kleinste stofdeeltjes vormen het grootste probleem.

Een van de problemen is dat 90% van de stofdeeltjes kleiner zijn dan 1 micron, met het blote

oog zien we deeltjes tot 20 micron, m.a.w het grootste deel van de DME is onzichtbaar voor

het blote oog. Daardoor is men zich niet steeds bewust van de risico’s.

De moderne nieuwe generaties dieselmotoren produceren aanzienlijk meer ultra fijne

stofdeeltjes. Dus een vernieuwing van het wagen of machine park lost het probleem niet op. Deze

kleine ultra fijne lichte stofdeeltjes blijven veel langer in de lucht aanwezig en dringen veel

dieper door in de longen.

 

Stofdeeltjes zetten zich vast in de longen

Het verschil tussen stofdeeltjes en gassen is dat de deeltjes geen onmiddellijke

gezondheidsproblemen veroorzaken, waardoor men er vaak geen aandacht aan schenkt.

Gassen (bijvoorbeeld CO) veroorzaken onmiddellijk lichamelijke klachten (hoofdpijn,

duizeligheid, keelpijn, enz).

Telkens als men deeltjes inademt, blijven er een aantal in het longweefsel achter. Hoe

kleiner de deeltjes, des te verder ze in onze longen binnendringen. De ultra fijne stofdeeltjes komen zelf in onze bloedbanen terecht en verspreiden zich zo over ons ganse lichaam.  Effecten op korte termijn zijn hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, astma-aanvallen. Problemen die op langere

termijn ontstaan, hebben te maken met chronische bronchitis, verminderde longcapaciteit, en

in het ergste geval longkanker. DME staat ook bekend als een mutagene stof, net als bv asbest, die onze genen aantast.  Kinderen erven de genen van hun ouders en erven dus de luchtverontreiniging waaraan hun ouders werden blootgesteld.  Des te meer reden om het probleem van uitlaatgassen niet te onderschatten en tijdig het probleem aan te pakken.

 

De oplossing

Het verluchten van de binnenruimtes is in het geval van DME geen oplossing omdat stofdeeltjes een aanpak bij de bron vereisen. De oplossing is het gebruik van uitlaatgasfilters/roetfilters.  EHC biedt een volledig gamma filters aan om met de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen af te rekenen, de PF combi filter is daar één van.  De EHC PF filters zijn zelf regenererend, robuust, betrouwbaar en onderhoudsarm. De EHC PF filters zijn het resultaat van verschillende technologieën :

Silicium carbide filterelement 

additief toevoeging

 

Werking

De EHC PF filter is een zelf regenererend uitlaatgasfilter op basis van Silicium Carbide (SiC).

SiC is een duurzaam en hittebestendig filtermateriaal (max 2000 C°). De EHC PF filters

verminderen sterk de uitstoot van alle uitlaatgasstofdeeltjes (roet, PAK’s, enz) en reduceren tevens de geur (HC).  Het filter bestaat uit een reeks aaneen gebouwde SiC monolieten. Elk filterkanaal wordt

beurtelings gesloten aan de inlaat of uitlaat zijde. De uitlaatgassen gaan door de poreuze

wanden en de stofdeeltjes blijven achter in het filter. Het EHC PF filter verwijdert meer dan

95 % van alle stofdeeltjes. Afhankelijk van de uitlaatgastemperatuur verminderen de CO en HC gehaltes tot max 90%.

 

Zelf regeneratie

De stofdeeltjes die in het filter achterblijven dienen verwijdert te worden. EHC PF filters worden automatisch en continu geregenereerd. De speciale coating of de toevoeging van een bandstofadditief zorgen ervoor dat de regeneratietemperatuur sterkt verlaagd wordt (vanaf 300C° ipv 500C°). Hierdoor wordt het mogelijk het filter al rijdend te regenereren. Het additief kan automatisch (on-board doseersysteem) of manueel (bulk dosering) toegevoegd worden.

 

Toepassing :

De PF filters zijn ontwikkelt voor “Heavy Duty” toepassingen. Ze kunnen dus enkel gemonteerd worden op toepassingen (voertuigen, machines, enz) welke zwaar belast worden :

 • Mobiele werktuigen
 • Generatoren
 • Landbouwvoertuigen 
 • enz

De uitlaatgastemperatuur dient min. 30% van de tijd boven de 300 C° te liggen. Bij twijfel is het raadzaam de uitlaatgastemperatuur te gaan loggen. Indien de uitlaatgastemperatuur lager is kunnen onze HT filters een geschikte oplossing bieden :

 • Regenaratie dmv dieselbrander
 • CatFire systeem
 • Elektrische regeneratie

Meer voordelen dan u denkt

Er zijn nog meer redenen om voor een EHC PF filter te kiezen :

 • gesloten roetfilter (min 95% efficiëntie)
 • standaard geleverd
 • volledig vervaardigd uit RVS
 • hoge temperatuur weerstand
 • lage tegendruk
 • grote opslagcapaciteit
 • lang onderhoudsinterval
 • filter is gemakkelijk afneembaar voor periodiek onderhoud

 

Periodiek onderhoud

Zoals alle roetfilters dienen ook onze PF filters periodiek onderhouden te worden.

Het onderhoudsinterval hangt af van verschillende factoren en ligt rond de 1000 à 1500

draaiuren :

 • brandstof kwaliteit (zwavel gehalte)
 • type motorolie
 • olieverbruik van de motor
 • afstelling van de motor
 • gebruikswijze
 • type additief
 • enz

 

Omschrijving

De EHC PF filters worden geïntegreerd een RVS demper en worden geleverd met :

 • flenzen op in- en uitgang (vereenvoudigt de montage)
 • filterelement gemonteerd dmv klembanden (eenvoudig voor onderhoud en inspecties)
 • voorzien van verstelbare montagevoeten
 • elektronische tegendrukbewaking
particle-filter-ehc-pf-on-a-tractor

Eigenschappen

 • Regeneratie vanaf 300C°.
 • Voor permanente installatie.
 • Minimum 98% efficiëntie.
 • Onderhoudsarm.
Efficiëntie
98%
Reductie CO/NO2/HC
max. 90%
Zwavelgehalte diesel
Max. 30 ppm
K-waarde
1.3
Uitlaatgastemperatuur
min. 300°C
EHC PF voldoet aan de TRGS 554 (D) en COSHH (GB) regelgeving en staat op VERT-Filterlijst B289/08.10, EMPA 456-943