För svåra utmaningar är vårt PF-filter den perfekta lösningen. Det är anpassat för permanent installation i besvärliga miljöer och kan leverera upp till 99 procents effektivitet även när motorn körs under längre tid. Vårt PF-filter fungerar dessutom med standarddiesel.

Partiklarna, som fångas i filtret behöver brännas bort. Filtret regenereras automatiskt när rätt temperatur är nådd.

En katalytisk beläggning, Coating tar ner temperaturen så att filtret börjar regenerera från 300°C. Man kan även dosera additiv för att bränna gaser och regenerera vid 300°C.

Liksom alla självbrännande filter behöver EHC PF underhåll. Det genomsnittliga intervallet är runt 1500 timmar, beroende på bland annat:

  • Bränslekvalitet
  • Motorns kondition
  • Typ av additiv
  • Oljeförbrukning
  • Användning av motorn
  • Självregenerering vid 300°C
  • För permanent installation
  • Upp till 99% effektivitet
  • Service var 1500:e timme

 

Partikelavskiljning
95%
CO/NO2/HC avskiljning
80-90%
Diesel
Max. 30 ppm
K-värde
1.3
Avgastemperatur
300°C
EHC PF är certifierad på VERT-Filterlist B289 (CH),BAFU (CH), EMPA 456-943(CH).