Uitlaatgassen zijn schadelijk voor uw gezondheid!

Voertuigen/machines met benzine- of dieselmotoren
die binnenshuis gestart worden of waarmee binnen wordt gereden, vormen een gevaar voor de gezondheid.

Beroepsgroepen die extra risico lopen, zijn bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs, werkplaatspersoneel, magazijnpersoneel en het personeel in mijnen en havens.
De gezondheidsrisico’s zijn uiteraard het duidelijkst voor de personen die de voertuig besturen of die er vlakbij werken, maar ook de personen in de aangrenzende ruimtes worden aan de
uitlaatgassen blootgesteld.

Het is ook belangrijk om erop te wijzen dat het gebruikelijker is dan men denkt dat voertuigen binnen worden gestart of korte afstanden binnenshuis rijden.

De heel kleinste deeltjes zijn het grote probleem

Uitlaatgassen van een motor zijn een mengsel van gas en koolstofdeeltjes die verbonden zijn met verschillende
organische en niet organische stoffen. Uitlaatgassen bevatten meer dan 40 stoffen die als gevaarlijke en kankerverwekkend bekend zijn.

Een van de problemen is het feit dat we met het blote oog maar deeltjes kunnen zien tot 20 micron terwijl 90% van de deeltjes in de uitlaatgassen kleiner zijn dan 1 micron. Dat betekent dat we
uitlaatgassen maar zelden zien. Dit geldt in het bijzonder voor moderne benzinemotoren en dieselmotoren.

Het is een feit dat dieselmotoren  meer deeltjes produceren dan benzinevoertuigen en de nieuwe generatie dieselmotoren produceert vooral kleine ”onzichtbare” deeltjes. Nog een probleem vormt het feit dat de kleine, lichtere deeltjes langer in de lucht blijven hangen. Het gevaar van de uitlaatgassen
is dus helemaal niet opgelost wanneer uw bedrijf het wagenpark moderniseert.

Deeltjes zetten zich vast op de longen

Elke keer als je deeltjes inademt, zet zich een gedeelte daarvan vast op het longweefsel.  Hoe kleiner de deeltjes zijn, hoe
dieper ze binnendringen. Via de longen komen deze ultra fijne deeltjes in onze bloedbaan terecht en zo verspreiden ze zich over het ganse lichaam. De effecten op korte termijn zijn hoesten, ademhalingsproblemen en astma aanvallen. Op lange termijn ontstaan problemen van chronische longaandoeningen, verminderde longcapaciteit en in het ergste geval kanker.

Er zijn dus redenen genoeg om iets te doen aan het probleem. Een afzuigsysteem in het lokaal is de klassieke oplossing, maar in de meeste gevallen is dat economisch en/of praktisch niet uitvoerbaar. In dit geval bieden de EHC uitlaatgasfilters de
ideale oplossing. Een EHC roetfilter houdt99% van de gevaarlijke deeltjesuitstoot tegen.

Nog vragen over onze uitlaatgasfilters ?

Wenst u graag advies over hoe het best de uitstoot op de werkvloer aanpakt ?  Contacteer ons vrijblijvend.