Retrofit EHC dieselpartikelfilter

Onze roetfilters kunnen achteraf op dieselmotoren worden gemonteerd om roetdeeltjes (PM) te verwijderen. Afhankelijk van de motortechnologie en toepassingsspecificaties kunnen verschillende filtertechnologieën worden gebruikt om de uitstoot van deeltjes te verminderen, afhankelijk van de omstandigheden. Blijf lezen voor meer informatie.
Mocht u vragen hebben over het achteraf monteren van onze roetfilters, dan horen wij dat graag van u.

Wall-Flow roetfilter

Een wall-flow dieselpartikelfilter is een gesloten roetfilter, de uitlaatgassen moeten via kanalen door de wanden van het filtersubstraat stromen om hun weg naar buiten te vinden (Wall Flow). Het fijnstof wordt als een “roetkoek” op de wanden afgezet. Deze filters zijn gemaakt van keramische honingraatmaterialen zoals cordorite en silicium carbide).

Cordorite

Cordorite of Cordoriet filters bieden uitstekende filtratie, maar het grote nadeel is dat Cordoriet een relatief lage smeltpunt heeft (ca 1200 C°).  Cordoriet substraten zijn gekend om te smelten tijdens de regeneratie van het filter. Het filterelement versmelt meestal wanneer het zwaarder geladen is dan gebruikelijk. Tevens zijn ze gevoelig voor mechanische schokken en trillingen waardoor ze makkelijk kunnen barsten.

Silicium carbide

Silicium carbide (SiC) is een veel gebruikt filtermateriaal.   SiC filters (EHC PF) bieden uitstekende filtratie efficiëntie (minimum  95%) en hebben een zeer hoog smeltpunt (2700 C°). Kleine SiC filters worden gemaakt als een “mono block”, terwijl grotere filters worden opgedeeld  in segmenten die gescheiden worden door een speciale voeg. Hierdoor zijn veel minder gevoelig voor schokken, trillingen en grote temperatuurschommelingen waardoor ze minder snel barsten.

Een keramische wall flow roetfilter heeft een heel hoog afvangrendement en zal de uitlaatgasstofdeeltjes  bijna volledig verwijderen, inclusief de fijne deeltjes met een diameter van minder dan 100 nanometer (nm) met een efficiëntie van >95% in massa en >99% in aantal deeltjes. Hierdoor is het noodzakelijk dat het filter zich regelmatig schoon maakt door het verzamelde roet regelmatig te verbranden (regenereren), anders zou de continue aanvoer van roet in het filter het uiteindelijk doen verstoppen.

De meest succesvolle methoden voor het bereiken van regeneratie bij retrofit roetfilters zijn onder meer:

  • Het opnemen van een oxidatiekatalysator stroomopwaarts van het filter die, naast het werken als een conventionele oxidatiekatalysator, ook de verhouding van NO2 tot NO in de uitlaatgassen verhoogt. Opgesloten deeltjes verbranden dan bij lagere uitlaattemperaturen, dankzij de krachtige oxidatieve eigenschappen van NO2 en zuurstof.
  • Voorzien van een katalytische coating op het filter. Dit verlaagt de vlampunt voor de regeneratie.
  • Toevoeging van brandstofadditieven, zoals additieven op basis van ijzer, ceria of platina, via een on-board automatische doseersysteem. Deze additieven zullen zich vermengen met  de uitlaatgasstofdeeltjes, hierdoor zal het vlampunt om het regeneratieproces op te starten verlaagd worden van ca 650C° naar ongeveer 300-330° Om storingsarme werking van het roetfilter op lange termijn te behouden, is het van cruciaal belang dat het roetfilter op tijd kan regenereren.
  • Externe elektrische brander. Deze methode is alleen van toepassing op industriële toepassingen.
  • Diesel brander in de uitlaatleiding stroomopwaarts van de DPF.