System för dieselpartikelfilter

DPF står för dieselpartikelfilter. Filtrena används för att minimera antalet farliga partiklar som tar sig ut genom avgassystemen i dieselfordon, och målet är att göra luften renare och säkrare, särskilt i trånga utrymmen. EHC Teknik producerar DPF för olika användningsområden, och vi svarar gärna på alla frågor du har. Fortsätt läsa för att lära dig mer!

Euro 5-standard

Sedan 2009 när ”Euro 5”-standarden trädde i kraft, har standarderna för avgaser från nya dieselbilar krävt effektiv anpassning av en DPF till avgassystemet. Faktum är att många bilar som registrerats före 2009 också har ett filter monterat.

Dieselpartikelfilter minskar sotutsläppen med 80 %, men de passar inte för alla. Även om din körning inte huvudsakligen består av stadskörning/stopp-start, kan det behövas förändringar i körstilen för att dessa system ska fungera korrekt.

Hur fungerar dieselpartikelfilter?

Dieselpartikelfilter (DPF) fångar sotpartiklar för att undvika att de lämnar avgassystemet. Som alla filter måste de tömmas regelbundet för att upprätthålla prestandan, och för ett DPF kallas denna process ”regenerering”. Under denna process bränns uppsamlat sot vid en hög temperatur och endast askan lämnas kvar.

Regenerering är antingen passiv eller aktiv

Passiv regenerering sker automatiskt när avgastemperaturen är hög. Eftersom många bilar inte kommer upp i så höga temperaturer så ofta, har fordonstillverkarna konstruerat en ”aktiv” regenerering. Vid denna process tar bilens styrenhet (ECU) kontroll över processen.

Aktiv regenerering

När mängden sot i filtret når en viss gräns (cirka 45 %) kommer fordonets ECU att starta bränsleinsprutning efter förbränning för att öka avgastemperaturen och starta regenerering. Om motorn stängs av medan regenereringen pågår kanske den inte slutförs, och varningslampan tänds för att visa att filtret delvis är blockerat. Det bör vara möjligt att slutföra regenereringen och släcka varningslampan genom att köra och höja temperaturen på det sättet.

Symtom på aktiv regenerering

Under aktiv regenerering kan du se följande tecken:

 • Kylfläktarna körs.
 • Ökad tomgångshastighet.
 • Deaktivering av automatisk stopp/start.
 • En liten ökning av bränsleförbrukningen.
 • En varm, skarp lukt från avgaserna.
 • Motorljudet förändras.

Om regenereringen inte lyckas på grund av en otillräcklig körcykel kommer det extra bränslet som injicerats i cylindrarna inte att brinna upp och istället rinna ner i sumpen. Som ett resultat av detta kommer oljekvaliteten att försämras och oljenivån kommer att stiga. De flesta DPF-utrustade motorer har en oljekvalitets- viskositetssensor, men det är viktigt att du kontrollerar att oljenivån inte går över den högsta tillåtna nivån på oljestickan eftersom dieselmotorer kan köra på sin egen olja om nivån är för hög – ofta tills de går sönder.

Om du ignorerar denna varningslampa för dieselpartikelfilter och fortsätter köra med ett relativt långsamt, stopp/start-mönster kommer sotmängden att fortsätta öka till cirka 75 %, och då tänds antagligen ytterligare en varningslampa. När detta händer räcker det inte bara att köra i en viss hastighet för att rensa filtret, och du måste ta bilen till en återförsäljare för ”tvångs”-regenerering.

Tvångsregenerering

Tvångsregenerering krävs när “aktiva” regenereringsvillkor inte har uppfyllts och sotnivåerna i DPF:et har ökat till cirka 70 %. Om inget görs kommer mängden sot att öka. På denna nivå måste ett diagnostiskt verktyg användas för att tvinga fram regenerering. Vid cirka 85 % av maximal mängd sot kan regenerering inte längre utföras på fordonet och du måste ta bort DPF:et så att det kan rengöras eller bytas ut.

Vad kan förhindra att normal regenerering sker?

 • Frekventa korta resor där motorn inte uppnår normal driftstemperatur.
 • Fel oljetyp – bilar med dieselpartikelfilter kräver motoroljetyper med låg mängd aska och svavel.
 • Ett problem med inlopps-, bränsle- eller avgassystemet (EGR) som orsakar ofullständig förbränning kommer att öka mängden sot.
 • En tänd varningslampa eller diagnostisk felkod som loggats i motorhanteringssystemet kan förhindra aktiv regenerering eller regenerering av katalysator.
 • Låga bränslenivåer förhindrar aktiv regenerering sker. Vanligtvis krävs ¼ tank.
 • Oljebyte/serviceintervall – om serviceintervallet överskrids kan det förhindra regenerering.
 • Tillsatsstank låg eller tom.

Vill du lära dig mer om DPF? Läs om olika typer av DPF-system här.

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.