Montera vårt P15-filter på bilar och lätta fordon för att reducera mängden avgaspartiklar med upp till 99 procent under korta körsträckor inomhus. Det här filtret är inte fuktkänsligt och har en maxtemperatur på 200°C. Utöver sot separerar det även mutagena, cancerogena och allergiframkallande substanser som finns på partiklarna. Filtret fungerar direkt vid start.

Se filmen om hur enkelt det är att använda P15 i en produktion.

  • Separerar farliga substanser
  • För korta körsträckor inomhus
  • Reducerar partiklar med >99%
  • Använd i fabriker, bilhallar, verkstäder etc.
  • För bilar och lätta fordon
  • Okänsligt för fukt
Partikelavskiljning
>99%
Aldehyd avskiljning
<90%
Max. motorstorlek
4 L
Max. temperatur
200°C
Livslängd
Livslängden beror på motorstorlek, motortyp, hur den används, samt motorns kondition.
Vikt
0.4 kg
Filter EHC P15 uppfyller väl avgasnormen i TRGS 554 (D), COSHH (GB) och VERT (CH) B272.
EHC utbytesfilter behandlas som normalt avfall.