Vårt L20-filter reducerar partiklar med upp till 99 procent och börjar fungera redan när motorn startar. Det är gjort för tillfälliga installationer i fabriker, utställningshallar, skepp, verkstäder och andra stängda utrymmen. Använd filtret när du ska flytta lastbilar och tunga fordon. Utöver sot separerar det även mutagena, cancerogena och allergiframkallande substanser som finns på partiklarna.

Filtermodell baseras på avgasvolymen.

  • Okänsligt för fukt
  • För tillfällig installation
  • I fabriker, verkstäder, utställningshallar etc.
  • Starta och flytta tunga fordon
  • Reducerar partiklar direkt när motorn startar
  • Reducerar partiklar med >99%

 

Partikelavskiljning
>99%
Motor storlek
Max.10L (1xL20)
Varvtal
Låga rpm
Max. temp. Standard utbytesfilter 4120171
200°C
Max. temp. Förstärkt utbytesfilter 4120371
300°C
Livslängd
Livslängden beror på motorstorlek, motortyp, hur den används, samt motorns kondition.
Vikt enkel L20
~5 – 7 kg
Vikt dubbel L20
~11 kg
Filter EHC L20 uppfyller väl avgasnormen i TRGS 554 (D), COSHH (GB) och VERT (CH) B272.
EHC utbytesfilter behandlas som normalt avfall.