Gnistsläckare är en enkel men viktig säkerhetsfunktion för explosionskänsliga zoner där en vilande gnista kan antända brännbart material.

De gnistsläckare som tillhandahålls av EHC är konstruerade enligt centrifugalprincipen, vilket gör att de brinnande sotpartiklarna börjar rotera i avgaserna. Som ett resultat slår de mot gnistsläckarens yttervägg med hög hastighet. Alla brinnande sotpartiklar släcks innan de lämnar gnistskyddet.

Gnistsläckaren är underhållsfri och är utformade för att vara ett tillägg till ett befintligt avgassystem. Gnistsläckaren kan monteras både horisontellt och vertikalt.

Alla gnistsläckare levereras med ett certifikat som överensstämmer med OCMA-MECC1 och / eller ATEX EN1834 riktlinjer.
Vi kan också göra anpassade gnistsläckare när standard utförande inte kan monteras på grund av brist på utrymme eller andra begränsningar. Det är då även möjligt att integrera gnistskyddet i det ursprungliga avgassystemet.

På EHC Teknik kan du räkna med expertråd, så tveka inte att kontakta oss för fri rådgivning.

Klicka här för att kontakta oss