Partikelfilter

Välkommen till vårt utbud av högkvalitativa avgas- och partikelfilter. Alla våra produkter inom kategorin är framtagna för att göra arbetsmiljön bättre för dem som vistas i garage, maskinhallar och andra arbetsplatser där maskiner körs. Oavsett om körsträckan är lång eller kort, inomhus eller utomhus.

P15-filter

P15-filter

För start och flyttning av personbilar och lätta transportfordon.

PF-filter

PF-filter

Katalysator med partikelfilter för permanent installation.

L20-filter

L20-filter

För start och flyttning av lastbilar, bussar och andra tunga fordon.

Varför är partikelfilter (avgasfilter) viktiga?

Avgasfilter, även kända som partikelfilter eller DPF-filter för dieselmotorer, spelar en central roll för att effektivt rena avgaserna som produceras av fordon med dieselmotorer. Dessa eftermonterade filter är av oerhörd vikt för att separera skadliga partiklar från avgaserna och bidra till att minska utsläppen, vilket är avgörande för att bevara miljövänliga körförhållanden.

Hur fungerar ett partikelfilter för dieselbilar och dieselmotorer?

Ett partikelfilter (avgasfilter) för dieselbilar har som huvudsyfte att rena avgaserna innan de släpps ut i luften. Dess funktion är att effektivt separera partiklar, som uppstår i motorn tillsammans med avgaserna, och förhindra att de når atmosfären. Genom denna process kan ett partikelfilter för dieselbilar avskilja upp till 99,9% av partiklarna från avgaserna.

Men vad är det för partiklar som behöver fångas upp och varför är det så viktigt att separera dem från avgaserna?

Dieselavgaser innehåller flera skadliga partiklar, inklusive kolväten, svavel och aska. Kolväte är särskilt problematiskt eftersom det har en betydande negativ inverkan på människors hälsa. Dessa partiklar, tillsammans med svavel och aska, kan inte bara påverka människor negativt utan även skada miljön. Därför är det av yttersta vikt att ha ett väl fungerande partikelfilter för dieselbilar, som effektivt fångar upp och separerar dessa farliga partiklar från de avgaser som din bil släpper ut.