2!– wp:acf/image-text { ”id”: ”block_5e1898dd90c36”, ”name”: ”acf/image-text”, ”data”: { ”margins_margin_top”: ”100”, ”_margins_margin_top”: ”field_5dd2717e40b26”, ”margins_margin_bottom”: ”150”, ”_margins_margin_bottom”: ”field_5dd271c440b27”, ”margins”: ””, ”_margins”: ”field_5dd2717140b25”, ”items_0_text_title”: ”DPF:er för bilar”, ”_items_0_text_title”: ”field_5dd1d01a14a83”, ”items_0_text”: ”Med dieselpartikelfilter (DPF) monterade på bilar är det möjligt att minska sotutsläppen från diesel med 80 %. Detta är kanske särskilt viktigt när dieselmotorer används i trånga utrymmen. Med dieselpartikelfilter kan bilar uppfylla moderna förväntningar.”, ”_items_0_text”: ”field_5dd1bf9e83bca”, ”items_0_text_border_top”: ”1”, ”_items_0_text_border_top”: ”field_5dd1cfe314a82”, ”items_0_buttons”: ””, ”_items_0_buttons”: ”field_5dd872f5f5b2e”, ”items_0_vertical_center”: ”1”, ”_items_0_vertical_center”: ”field_5dd405a75a13e”, ”items_1_image”: 1897, ”_items_1_image”: ”field_5dd1bf408394e”, ”items”: [ ”text”, ”image” ], ”_items”: ”field_5dd1af618394d” }, ”align”: ””, ”mode”: ”edit” } /–>

Hållbar framtid med DPF för bilar

Showrooms för bilar är rena utrymmen. Inte en dammfläck får upptäckas i eller runt displayerna, där fordon som lyser i all sin härlighet visas för de imponerade åskådarna. I denna obefläckade miljö förväntar man sig att luften är ren. Och med vår DPF-teknik kommer den att vara det.rnrnDieselpartikelfiltret P15 för bilar minimerar utsläppen av farliga sotpartiklar i produktionsutrymmen, verkstäder och showrooms. Detta säkerställer att bilar kan startas och flyttas, samtidigt som luften hålls ren.

Kontakta oss om bilar och dieselpartikelfilter

Vi tillverkar DPF:er som kan monteras på nya bilar, men också som kan monteras på gamla fordon. Resultaten med minskade utsläpp av dieselpartiklar innehållande sot är imponerande, men tekniken kan kräva en förändring i körstilen för att maximera fördelarna. Speciellt för dem som främst kör korta avstånd. Är du intresserad av dieselpartikelfilter för bilar och vill veta mer? Kontakta oss så berättar vi allt du behöver veta.rnrnTitta på vårt P15-filter och läs mer om DPF-filter för bilar.