EHC Teknik ab (”EHC”) har åtagit sig att skydda identifierbar information (t.ex. adress, kreditkortsnummer) för individer (”Personuppgifter”). EHC har infört policyer och förfaranden för att säkerställa att all personlig information som lämnas till oss kommer att hanteras och skyddas för att vara konfidentiell. Vi behandlar din personliga information med samma standarder som vi använder för att skydda vår egen konfidentiella information. Vi strävar efter att hålla informationen skyddad och säker. Vänligen ta en stund för att se över vårt integritetsansvar för dig.

1. VARFÖR COLLECT, ANVÄND OCH RÄTTA PERSONLIG INFORMATION:
EHC samlar personuppgifter om individer för att bearbeta försäljning, för att bättre hantera våra affärsrelationer och att ge dig aktuell information om nya produkter.
När du godkänner att delta i våra marknadsföringsprogram eller kundundersökningar behöver vi viss personlig information för att uppfylla vårt engagemang för dig.

2. Varför samlas endast de personliga uppgifter som krävs
EHC samlar endast in information som är relevant och nödvändig för att hantera ditt förhållande med oss och informera dig om nya produktalternativ. Vi kommer att begränsa insamlingen och användningen av personuppgifter till det som krävs för giltiga affärsändamål eller att följa lagstiftningen. Detta inkluderar betalning av betalning och eventuell kreditverifiering.

3. Hur samlar vi in din personliga information:
Om möjligt samlar EHC din information direkt från dig. Vi kan, från tid till annan, samla in din information indirekt efter att ha samtyckt.

4. DITT samtycke behövs
EHC kommer att få ditt samtycke att samla in och använda din personliga information. Metoden för att erhålla detta samtycke beror på vilken typ av personuppgifter som samlas in, används.
Om det finns ett särskilt behov av att samla, använda eller avslöja din personliga information som anses känslig, kommer vi att få ditt samtycke att samla in, använda eller avslöja den informationen. Ditt uttryckliga samtycke kan lämnas skriftligt, muntligt eller elektroniskt. Där du frivilligt ger oss personuppgifter, kommer vi att överväga ditt samtycke till att samlingen är underförstådd.

5. EHC kommer att begränsa användningen och avslöjandet av din personliga information
EHC kommer endast använda och avslöja din personliga information för de syften som den samlades in – hantera ditt förhållande med oss eller enligt lag.
Från tid till annan kan EHC ge dig information om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ha sådant marknadsföringsmaterial, vänligen kontakta oss för din bekvämlighet genom att skicka ett mail till office@ehcteknik.se. Vi ger dig möjlighet att välja bort program och tjänster. Det kan du göra när du får en kommunikation från oss, eller du kan göra det genom att kontakta oss, enligt vad som anges i denna policy.
EHC kan få tjänster från tredje parts tjänsteleverantörer och i så fall kan vi begära att sådana tjänsteleverantörer använder våra personuppgifter på vår vägnar som våra agenter. Dessa organisationer som vi delar din personliga information med är bundna av lämpliga avtal med EHC för att skydda och skydda din personliga information. Din personliga information kommer att överföras om en tredje part köper alla eller väsentligen alla tillgångar i EHC.
Vi ger inte eller säljer någon personlig information till tredje part för marknadsföringsändamål, om du inte uttryckligen har givit samtycke till det.

6. EHC kommer att begränsa längden på tiden vi hämtar din personliga information
EHC behåller endast din personliga information på våra dokument så länge det behövs för dess identifierade syften eller enligt lag.

7. VI KOMMER HÅLLA DIN PERSONLIGA INFORMATION UPPDATERAD OCH RIKTIGT
EHC kommer att behålla din personliga information så exakt och uppdaterad som nödvändigt. Genom att kontakta vår sekretesspolicy kan du uppdatera och ändra din personliga information som vi har på filen för att säkerställa dess noggrannhet.

8. Vi skyddar din personliga information
EHC använder skyddsåtgärder för att skydda sekretess och säkerhet för personlig information.
Lämpliga skyddsåtgärder kommer också att användas när vi förstör din personliga information.

9. DIN RÄTT TILL ÅTGÄRD
EHC stöder din rätt att få tillgång till personlig information som vi har samlat om dig. För att göra en begäran om tillgång till din personliga information som vi har på fil, var god kontakta vår sekretesspolicy. Observera att fullständig åtkomst inte kan garanteras på grund av vissa rättsliga begränsningar för din rätt till åtkomst. Till exempel har du inte tillgång till filer som innehåller information som är konfidentiell till EHC. Om du nekas åtkomst, kommer EHC meddela dig om orsaken till och eventuella åtgärder som är tillgängliga för dig.

10. Fullständig sekretesspolicy
Denna sekretesspolicy är EHC: s integritetsförpliktelse till dig. Om du har frågor om vår integritetsförpliktelse, kontakta vår sekretesspolicy:

E-post: office@ehcteknik.se
Eller ring: 031 449020