Behöver du hjälp att rengöra ditt DPF?

Behöver du hjälp att rengöra ditt DPF?
Vi hjälper dig att rengöra ditt partikelfilter i Partille strax utanför Göteborg. Filtret kontrollmäts noga och du får ett testcertikat som intygar att filtret efter rengöring flödar som ett nytt DPF.

Oavsett hur smutsigt filtret är kan vi rengöra det för dig, så längre filterkakan är hel. Är du inte lokaliserad i närområdet hjälper vi dig att ordna frakt till och från oss.

Med vår erfarenhet kan vi ta emot DPF från alla olika typer av fordon men även SCR-katalysatorer och vanliga katalysatorer. Vi tar emot filtret nedmonterat från fordonet.

Vi tar hand om ditt filter och rengör det!

Kontakta oss

Så fungerar rengöring av partikelfilter

Lyser instrumentbrädans lampa för DPF? Då är det dags för byte eller rengöring av ditt partikelfilter. Om det inte görs kan sotet som har samlats i filtret orsaka problem. Vissa partikelfilter kan självregenerera och på så sätt rengöra sig själva. Men då måste motorn nå en viss temperatur. Och med jämna mellanrum kommer du behöva byta eller rengöra dina partikelfilter på professionell service. Läs vidare så berättar vi mer!

Kan ett partikelfilter regenerera och rengöra sig själv?

Ett partikelfilter som EHC PF kan regenerera och på så sätt rengöra sig själv, genom att bränna upp sotet som har samlats i filtret. Men för att processen ska starta krävs en viss temperatur. För att regenerering av just EHC PF ska komma igång måste motorn nå en temperatur på 300°C och mottrycket som tryckvakten är inställd på.

Om fordonet oftast körs korta sträckor kan du få problem med självregenereringen, eftersom motorn inte hinner bli tillräckligt varm. Regenereringen kanske inte startar alls. Eller så hinner den starta, men bli inte klar innan motorn stängs av igen.

Om självregenereringen inte blir gjord kommer filtret bli igensatt av sot. För att lösa problemet med att motorn inte hinner bli varm nog måste du köra motorn varmare. Additiv som hälls i bränsletanken hjälpen själv-regenereringen att starta och nödvändig för att bränner gaser. Fungerar inte det bör du välja en annan filterlösning, kontakta oss så hjälper vi dig.

Varför behövs service för att rengöra partikelfilter?

Så kallade utbytesfilter behöver bytas när ett visst mottryck är nått. Även partikelfilter som kan och har regenererat sig själva fylls av askan från det brända sotet. Därför behöver alla filter professionell DPF-rengöring eller byte då och då. Men varför är det viktigt?

Om du hoppar över professionell dieselpartikelfilterrengöring kan askan till slut blockera filtret och skapa för mycket mottryck i systemet. I takt med att filtret blir mer igensatt blir problemen värre och kan orsaka skador på filtret.

Utöver ansamlad aska kan partikelfilter också bli igensatta på grund av att fel sorts olja har fyllts på, att motorn är sliten och släpper fram olja till partikelfiltret eller att någon del av systemet är trasigt. Om igensättningen beror på något annat än aska eller sot är det något som inte står rätt till. Därför bör orsaken åtgärdas i samband med rengöringen av partikelfiltret.

När behövs professionell rengöring av DPF?

Servicen för DPF-rengöring bör ske regelbundet, men hur ofta det ska göras kan variera beroende på vilket filter och fordon du har. Vi rekommenderar att rengöra våra självregenererade partikelfilter var 1500 använd timme, eller om varningslampan för partikelfiltret lyser med tätare intervaller.

När ett självregenererande partikelfilter blir igensatt kan fordon och maskiner visa tydliga symptom på det. Du kan uppleva att körningen tappar kraft, en lukt av diesel kan sprida sig, rök kan komma ut från fordonet och bränsleförbrukningen kan öka. Det yttersta symptomet på att ett partikelfilter behöver rengöring eftersom det är igensatt är att DPF-lampan lyser.

Om du ignorerar den lysande varningslampan och fortsätter använda fordonet eller maskinen ökar mottrycket i systemet, vilket kan skada filtret. Känner du dig osäker på hur ofta du ska rengöra partikelfilter, hör av dig till oss så hjälper vi dig i den bedömningen.

Broschyrer

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.