Nya dieselbilar behöver EHC Partikelfilter

Dieselfordon

Nya dieselbilar släpper ut fem gånger mer än tillåtet

Inte heller de nyaste dieselbilarna är så rena som tillverkarna påstår. En stor europeisk undersökning av verkliga utsläpp visar att bilar i högsta miljöklassen Euro 6 släpper ut hela fem gånger så mycket kväveoxider som reglerna tillåter.

De verkliga utsläppen av skadliga kväveoxider visar sig vara mycket högre än vad tillverkarna påstår. Analyserna som nyligen presenterats av det svenska miljöinstitutet IVL visar att bilarna med den högsta miljöklassningen Euro 6 släpper ut fem gånger mer än vad EU-reglerna tillåter.

– Det innebär att vi fortfarande har problem med höga halter av kväveoxid i luften i våra tätorter, och det leder förstås till hälsoeffekter, säger Åke Sjödin, utsläppsexpert på miljöinsitutet IVL som ansvarat för studien.

Kväveoxider drabbar luftvägarna och hälsan. Enligt Åke Sjödin finns beräkningar som visar att de otillåtna kväveoxidutsläppen orsakar 5 000 förtida dödsfall om året inom EU.

Gamla krav hade ingen effekt
Mätningarna visar också att tidigare miljöklassningar av dieselbilar har varit meningslösa. Det är ingen betydande skillnad mellan Euro 1 och Euro 5 när det gäller utsläpp av kväveoxider. Först med den senaste klassen Euro 6 har utsläppen av kväveoxider drygt halverats, men är alltså fortfarande alldeles för höga.

– Den lagstiftning EU har haft har varit väldigt snäll efter påtryckningar från bilindustrin. Men nu införs en ny avgaslagstiftning som kommer att vara mycket tuffare. Så nu är det upp till bevis för biltillverkarna att visa att man klarar de hårdare kraven, säger Åke Sjödin. Läs mer i artikeln https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hoga-utslapp-fran-nya-dieselbilar-1 .

Detta innebär att inomhus i verkstäder, bilhallar och andra lokaler där bilar och fordon startar och flyttas behövs avgasrening. EHC Partikelfilter reducerar partiklar samt gaser som är fast på partikeln.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.