Snow World

Snow World är ett företag som levererar en mycket unik upplevelse med sina inomhus-vintersportarenor, med fullstora skidbackar och många fler aktiviteter.

Vid sin Landgraaf-anläggning har de monterat EHC-filter på sin Pistenbully 300 Polar pistmaskin.

För att kunna filtrera avgasvolymen på den stora och kraftfulla 11,9L turbomotorn var det nödvändigt att montera två HT35 parallellt. Tack vare användningen av våra HT-partikelfilter förblir luften i skidbacken inomhus säker, ren och snön förblir snövit.

Våra HT-dieselpartikelfilter reducerar de giftiga avgaspartiklarna med över 99 % vilket gör det möjligt att använda denna kraftiga pistmaskin även i deras skidbackar inomhus.