Gezonde werkomgeving

Naast onze keramische roetfilters (EHC PF) worden we ook onze EHC HT filters gemonteerd op tal van landbouwmachines. Ze zijn de ideale oplossing wanneer de gemiddelde uitlaatgastemperatuur te laag is om een keramisch roetfilter storingsarm te laten functioneren.

Onze HT filters worden vooral om arbo technische redenen ingezet wanneer landbouwmachines  in een omsloten omgeving (stallen, loodsen, enz) gebruikt worden.

Meestal worden ze dan gecombineerd met onze 3-wegklep/bypass, zodat ze buiten uitgeschakeld kunnen worden.

>99% efficiëntie

De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat de kwaliteit van hun werk en hun leefruimte een invloed hebben op hun welzijn. Rekening houdend met dit en met de ernstige gezondheidsrisico’s die de uitstoot van roetdeeltjes met zich meebrengt, hebben we roetfilters ontwikkeld om een veilige en dieselrook vrije werkomgeving te creëren.