Lage Emissie Zone and Zero Emissie Zone

Lage Emissie Zones zijn gebieden waar de meest vervuilende voertuigen verboden zijn.  Meestal betekent dit dat voertuigen met een hogere uitstoot de lage emissie zone niet in kunnen.

Lage emissie zones zijn vaak de meest effectieve maatregel die steden kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Lage-emissiezones verminderen de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Dit zijn de twee belangrijkste luchtverontreinigende stoffen in Europa. Deze fijne stofdeeltjes ook fijnstof genoemd dringen ons lichaam binnen en veroorzaken schade aan onze gezondheid.

Fijnstof wordt ook wel PM10 (fijnstof kleiner dan 10 micrometer diameter) of PM2.5 (fijnstof kleiner dan 2,5 micrometer diameter) genoemd. Een micrometer (μm) is een miljoenste meter (een mensenhaar heeft een diameter van ongeveer 90 µm). Deze fijne stofdeeltjes dringen ons lichaam binnen via onze longen.  De ultra fijne deeltjes komen via de longen in onze bloedbaan terecht en verspreiden zich op die manier over gans ons lichaam. De emissie normen van voertuigen worden geclassificeerd volgens de “Euro-normen”. In sommige lage emissie zones kan het aanbrengen van een retrofit roetfilter een voertuig toegang geven tot een zone.

Alle lage emissie zones leggen een toegangsverbod op aan voertuigen van een bepaalde Euro-norm.  Het is dus zaak de Euro-norm van uw voertuig achterhalen en te controleren of deze zone in mag. Sommige Lage Emissie Zone gebieden zijn mits betaling als nog toegankelijk voor voertuigen die niet voldoen aan de juiste Euro-nom.

Zero emissie zone

Zero Emissie Zones of nul emissie zones worden geïmplementeerd om de luchtvervuiling nog meer te verminderen. Ook kunnen ze bijdragen aan de leefbaarheid binnen de zone. Wanneer er aanzienlijke hoeveelheden hernieuwbare energie beschikbaar zijn, kunnen elektrische of brandstofcelvoertuigen minder energie verbruiken dan de meeste conventionele voertuigen. Nul-emissievoertuigen zijn ook stiller en stoten geen vervuilende stoffen uit.

Waarom lage emissie zones?

Lage emissie zones worden geïmplementeerd in gebieden waar de niveaus van luchtverontreiniging gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Lage emissie zones verbeteren de luchtkwaliteit. Luchtvervuiling is verantwoordelijk voor 310 000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa per jaar. Dat zijn meer doden dan door verkeersongevallen. De schade aan de menselijke gezondheid door luchtverontreiniging kost de Europese economie naar schatting tussen de 427 en 790 miljard euro per jaar. De Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben EU-luchtkwaliteitsnormen opgesteld om onze gezondheid te beschermen. De lucht in veel steden in Europa heeft moeite om aan deze luchtkwaliteitsnormen te voldoen.

Luchtvervuiling treft het meest de allerjongsten en de ouderen en mensen met hart- en longziekten. Hart- en longziekten zijn beide veelvoorkomende doodsoorzaken in Europa. Luchtvervuiling veroorzaakt ook gezondheidsproblemen zoals astma-aanvallen en verhoogt het aantal ziekenhuisopnames en ziekteverzuim. Dieselemissies zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie geclassificeerd als kankerverwekkend, wat betekent dat het verminderen van dieselemissies vooral belangrijk is voor de gezondheid. U kunt meer informatie over deze kwesties vinden op de luchtkwaliteitspagina’s van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het doel om de luchtverontreiniging veroorzaakt door verkeer te verminderen is om de gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren van iedereen die in de lage emissie zone bezoekt, werkt of woont.