Waarom de roetfilterplicht door Nederlandse arbeidsinspectie ook gehandhaafd gaat worden

Allerlei

Bron Bouwmachines

Het is duidelijk dat er weerstand is tegen de werkinstructie van de arbeidsinspectie in Nederland, die onmiddellijke naleving van roetfilterplaatsing op kleinere bouwmachines (>56kw) voorschrijft.

De directeur van vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) snapt dat de sector erdoor is overvallen, vindt wel dat de maatregel terecht is. “De arbeidsinspectie volgt bij dit soort maatregelen altijd de stand van de techniek. Op het moment dat deze zodanig ontwikkeld is dat inzet ervan leidt tot verbetering van arbeidsomstandigheden die vastliggen in de wet, gaan ze dat dus ook invoeren.” Met andere woorden: de technologische stand is nu zo ver, dat ook kleinere machines voorzien kunnen worden van roetfilters. “Het is dezelfde reden waarom in 2030 kleiner materieel elektrisch moet zijn en groot materieel nog niet: ze volgen de stand van de techniek en groter materieel is tegen die tijd nog niet zo ver. In die zin zijn de beslissingen echt niet onredelijk: ze zijn gebaseerd op gedegen onderzoek naar wat mogelijk is.

Lees meer