Polonia

JOSAM Polska Sp.z.o.o

ul.Puszkina 80
92-516 Lodz


Phone: +48 (0)42 677 04 14
Fax: +48 (0)42 677 04 17
Email: josam@josam.pl
www.josam.pl