Arbeidsinspectie verscherpt handhaving dieselmotoremissies

HT filter

Overgenomen van: bouwendnederland.nl

Veel bouw- en infrabedrijven investeren al volop in schoon en emissieloos bouwen. Met het SEB-convenant ligt er ook een duidelijk tijdspad voor het uitfaseren van fossiel aangedreven materieel. In lijn met deze transitie scherpt de Arbeidsinspectie nu haar handhavingsbeleid dieselmotoremissies aan. Dit geldt in eerste instantie voor bouwmachines met een dieselmotor <56kW. Deze moeten voortaan altijd een roetfilter hebben met een effectiviteit van minimaal 95%.

Werknemers die met of in de nabijheid van materieel met een dieselmotor werken, worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om je werknemers en anderen in de omgeving hiertegen te beschermen. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal hier ook strenger op toezien.

Concreet betekent dit dat dieselaangedreven bouwmachines <56kW per vandaag een effectieve roetfilter moeten hebben. Als de dieselaangedreven bouwmachine nog niet vanuit de fabriek een effectief roetfilter heeft, dan moet je deze alsnog aanbrengen (een zogenoemd retrofit roetfilter zoals onze EHC HT).

Overzicht van dieselaangedreven bouwmachines waarop gehandhaafd wordt
  • Graafmachines, minigravers, wielladers, shovels, schrankladers en vergelijkbare dieselaangedreven machines van 1 t/m 3 ton en tot een vermogen van 19kW (alle Stage-Tier klassen).
  • Graafmachines, wielladers en shovels en vergelijkbare dieselaangedreven machines van 19 tot 56kW (t/m 10 ton). Een retrofit filter is bij >19kW niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.
  • Trilplaten, trilwalsen en trilstampers.
  • Compressoren, hoogwerkers en aggregaten. 
  • Een retrofit filter is bij >19kW niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.
  • Een retrofit filter is bij >19kW en 56 kW niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.